Cheesy Mashed Potato Pancakes
Start getting ready for latke season with these potato pancakes.