Courtesy of K&L Wine Merchants.
Prev 12 of 20 Next
The Splurge
Talley Chardonnay 2013, Edna Valley, $19, Gordon's Wine.